Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Trzciance powstał w 1959 roku. Był to Zarząd Powiatowy. Najaktywniejszymi przewodniczącymi (z uwagi na ilość kadencji) w których pełnił tą funkcję bez przerwy byli:

Antoni Burakowski w latach 1968 do 1980 roku. W czasie jego trzech kadencji Związek liczył 1170 członków.

Od roku 1980 do 1993 przewodniczącą Związku została pani Marianna Morawska. W tym okresie nasz Związek zwiększył ilość członków do 1440 (na dzień 05.11.1990 r). W tym okresie Związek posiadał 12 kół terenowych na terytorium całego naszego powiatu.

W dniu 15.08.1975 r zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego na posiedzeniu Zarządu Powiatowego PZERiI w Trzciance przeprowadzono likwidację Zarządu Powiatowego, a powołano Zarząd Miejski. Administracyjne zmiany jakie zaszły w Polsce w póżniejszych latach uszczupliły Związek o osiem kół terenowych. Przy Zarządzie Związku pozostało tylko 5 kół terenowych. Kolejnymi przewodniczącymi PZERiI w Trzciance byli panowie: Józef Magdziarz i Bogusław Urbański, który przewodniczył Związkowi jeszcze przez dwie ostatnie kadencje 2003 r do 2013 roku.