Prezydium

 1. Przewodniczący Zarządu Rejonowego                  Piotr Dobuszko
 2. Zastępca                                                                       Janusz Sasin
 3. Zastępca                                                                       Jan Miszewski
 4. Sekretarz                                                                      Dorota Matkowska
 5. Skarbnik                                                                       Maria Sasin
 6. Rzecznik                                                                       Zdzisława Ciosek
 7. Członek                                                                         Marian Zieliński
 8. Członek                                                                         Stanisław Zieliński
 9. Członek                                                                         Irena Harbowska
 10. Członek                                                                         Zbigniew Mikanowicz
 11. Członek                                                                         Wiesław Trąbski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 1. Przewodnicząca        Danuta Zborowska
 2. Sekretarz                    Mikołaj Pankiewicz
 3. Członek                       Maria Wtulich

 


Zakres prowadzonej działalności:

 • działalność charytatywna,
 • tworzenie funduszy na cele socjalno-bytowe,
 • prowadzenie związkowej kasy pogrzebowej,
 • prowadzenie zespołów artystycznych,
 • współpraca z organami władzy samorządowej i organizacjami społecznymi,
 • organizowanie wycieczek, zabaw, pikników dla członków związku.

Podstawa prawna: „Syg. Akt VIII Ns Rej. St. 716/89 ze zmianą syg. Akt Ns Rej. str. 1021/94 Rst. 563, rubryka 9”.